Stručný přehled o činnosti sdružení do konce roku 2007

V roce 2007 jsme se věnovali zejména zkvalitňování stávající sítě, zvyšování odolnosti, spolehlivosti a také dostupnosti v oblastech již připojených. O důležitosti těchto snah nás přesvědčily mimo jiné i dvě nepříjemné živelné pohromy, 18.1. vichřice a 11.9. bouřka. V obou případech bylo třeba věnovat značné úsilí obnově rozbitých spojů.

Kromě stabilizace jsme pracovali i na dalším rozvoji sítě. Navýšili jsme konektivitu do Internetu a získali rozsáhlejší balíky veřejných IP adres. Pokročili jsme také v rozvoji kabelové sítě, zejména kolem NodeNewTown a NodeKino. Připojili jsmě několik menších obcí. Pokračovali jsme v propagaci různých způsobů využití sítě, například k volání s možností úplně nahradit klasickou telefonní linku.

Statistické údaje

Počet evidovaných připojených rozhraní (počítačů a prvků infrastruktury): 1410

Počet uzlů sítě (přístupových a provozních bodů): 52 z toho v Chrudimi 18

Počet registrovaných uživatelů sítě: 483

Konektivita do Internetu: 20 Mb/s pro Chrudim, 8 Mb/s pro Pardubice a Křižanovice

Veřejných IP adres: 255 pro Chrudim, 32 pro Pardubice a Křižanovice

Obce zapojené do sítě ke konci roku:

Spolupráce a podpořené projekty

V roce 2007 jsme navázali spolupráci například s:

Pokračovala spolupráce s:

Podpořili jsme akci „týden vzdělávání dospělých 2007“ pod záštitou Pardubického kraje dvoudílným kurzem, kterého se zúčastnilo asi 40 zájemců, témata:

Podpořili jsme například tyto projekty a aktivity uživatelů:

Incidenty v otázkách porušování předpisů:

crfreenet-predstaveni-2007.odt crfreenet-predstaveni-2007.pdf

crfreenet: VyrocniZprava2007 (last edited 2009-05-24 18:21:47 by localhost)

[CRFreeNet] [Galerie] [CZFree.Net] [zen#blog]