Žádost o veřejnou adresu

Momentálně máme dostatek veřejných adres pro sdružení, abychom mohli uspokojit každého, kdo pro ni bude mít využití. Máte-li zájem, stačí napsat mail na internet@crfreenet.org, zdarma vám adresu přidělíme.

Žádost o přesměrování portu

Pokud požádáte o přesměrování jednoho nebo i několika portů z naší veřejné adresy na vaši neveřejnou, určitě vám to zdarma zařídíme. Přesměrování portu stačí například, pokud byste rádi provozovali některé typy serverů nebo pokud chcete být "aktivní" v některém ze systémů peer-to-peer sdílení dat (DirectConnect apod). Více o nastavení portů do zmíněného systému najdete třeba na sdileni.cz.

V programu budete muset nastavit:

Konkrétní porty pro vás vám sdělíme, pokud přesměrování nastavíme - u každého uživatele bude nastavení jiné. Svoji veřejnou adresu ověříte zde.

Část nastavení bude vypadat nejspíš nějak takto (čísla na obrázku jsou jen ilustrační):

http://i.dslr.net/pics/faqs/image84660.gif

Pokud vám přesměrování nebude fungovat, příčinou může být to, že ho blokuje váš firewall. Doporučujeme pro úvodní odzkoušení, pokud nastanou potíže, firewall vypnout, aby se vyloučil jeho vliv. Zjistíte-li že příčinou potíží je firewall, povolte v něm naslouchání pro porty, na něž je přesměrováváno.

U některých torentů je třeba mít na příslušném portu spuštěný FTP server, jinak nebudete aktivní. Více poradí KarelSnajdrvint.

crfreenet: VerejnaAdresa (last edited 2009-05-24 18:21:34 by localhost)

[CRFreeNet] [Galerie] [CZFree.Net] [zen#blog]