Differences between revisions 207 and 208
Revision 207 as of 2012-03-29 16:43:19
Size: 22353
Comment:
Revision 208 as of 2012-11-22 15:52:35
Size: 22603
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 30: Line 30:

 * '''25-05-2012''' Zřízen bod NodeJezboricedole , Jezbořice "Mlýn" , Jezbořice
 * '''23-04-2012''' Zřízen bod NodeZabori , Na Záboří 76 , Pardubice
 * '''03-04-2012''' Zřízen bod NodeStareHradiste , K Parku 65, Staré Hradiště

Pro zájemce o připojení

síť CRFreeNet

 • ProZajemce je asi nejdůležitější, co ho připojení do sítě bude stát a co mu na druhou stranu přinese. Do sítě CRFreeNet se můžete připojit zdarma a můžete ji i zdarma využívat. Zdarma vám poradíme s výběrem zařízení nebo vám zařízení prodáme. Připojit se můžete sami nebo využít služeb některého z techniků. Následně budete moci komunikovat, vyměňovat data, telefonovat, hrát hry s ostatními členy sítě.

síť Internet

 • Budete-li chtít využít i naší brány do Internetu, měsíční poplatek je 350,- anebo zvýhodněných 320,- Kč při platbě na rok dopředu. Typická rychlost pro jednoho uživatele neklesá pod 1024 kb/s v obou směrech a snažíme se aby byla několikanásobně vyšší. Viz nezávislé statistiky.

telefon

 • Pokud byste rádi zrušili pevnou linku, můžete TelefonovatPresInternet. Pokud chcete pouze telefonovat a jiných služeb Internetu nevyužijete, bude vám stačit speciální tarif VoIP-only za symbolických 50 Kč měsíčně.

  Více najdete na stránce ProZajemce.

Pro připojené

 • ProPripojene máme informace o službách, které jsou k dispozici a o plánech na rozvoj sítě. Najdete zde také nápady, jak řešit závady a možnost ohlásit ty, se kterými si nevíte rady. Největší radost máme z uživatelů, kteří se nespokojí s naší bránou do Internetu, ale aktivně se zapojí do dění v síti.

O CRFreeNetu

 • CRFreeNet je neziskové občanské sdružení podporující vznik a rozvoj neziskové decentralizované otevřené metropolitní počítačové sítě v Chrudimi a okolí. Poskytuje připojení k síti Internet pro uživatele připojené do této sítě. Vychází z projektu svobodné celorepublikové decentralizované sítě CzFreeNet.

(!) Tip: Plaťte na rok dopředu - jeden měsíc vám odpustíme! Viz VseobecnePodminkyProKlienta..

Novinky

 • 25-05-2012 Zřízen bod NodeJezboricedole , Jezbořice "Mlýn" , Jezbořice

 • 23-04-2012 Zřízen bod NodeZabori , Na Záboří 76 , Pardubice

 • 03-04-2012 Zřízen bod NodeStareHradiste , K Parku 65, Staré Hradiště

 • 20-03-2012 Upgrade spoje NodeAnenska - NodeHradistenp radiovým spojem 10,5GHz , 32Mbit FD

 • 01-03-2012 Navýšení konektivity pro oblast Pardubice, Křižanovice, Heřmanův Městec na 100Mbit

 • 28-02-2012 Zřízen bod NodeKlesice , Klešice , Heřmanův Městec

 • 23-02-2012 Zřízen bod NodeChlum , Chlum , Krásné

 • 21-02-2012 Upgrade spoje NodeKrizanoPort - NodeDrenice radiovým spojem 20Mbit FD

 • 28-01-2012 Upgrade spoje NodeKrizanoPort - NodeSamarov radiovým spojem 40Mbit FD

 • 18-12-2011 Zřízen bod NodeHradistni , Hradištní 1189 , Chrudim

 • 05-12-2011 Po nočním větru potíže na bodech Rozhledna,Trebosice,Staré Jesenčany východ,Mikulovice,Vaclav,Kopec , vše během dne opraveno

 • 28-11-2011 Zřízen bod NodeZamecek , U Zámečku , Pardubice

 • 24-11-2011 Upgrade spoje NodeKapitan - NodeOldJesen radiovým spojem 40Mbit FD

 • 20-11-2011 Zřízen bod NodeZajecice , Zaječice 144 , Zaječice

 • 17-11-2011 Rekonstrukce NodeLiboNaves

 • 16-11-2011 Upgrade NodeZatopek

 • 05-11-2011 Posílen spoj Rozhledna - Filistin

 • 02-11-2011 Zřízen bod NodeRozhovice, Rozhovice 18

 • 02-11-2011 Zřízen vykrývač v ulici Nemošická, Pardubice

 • 27-10-2011 Upgrade spoje NodeAnenska - NodeTridaMiru radiovým spojem 40Mbit FD

 • 21-10-2011 Upgrade spoje NodeHolin - NodeKovarov na spoj v pasmu 5 GHz

 • 13-10-2011 Zřízen bod NodeBylany, Bylany 140

 • 30-09-2011 Rekonstrukce NodeSlovensko

 • 30-09-2011 Posílení záložního spoje NodeSlovensko - NodeVetrnik radiovým spojem 40Mbit FD

 • 26-09-2011 Zřízen bod NodeSrch, Sluneční 359 , Srch

 • 26-09-2011 Posílení spoje NodeAnenska - NodeHradistenp radiovým spojem 40Mbit FD

 • 21-09-2011 Instalace nového spoje v pásmu 10 GHz 100Mbit FD - propojení Pardubice-Heřmanův Městec

 • 20-09-2011 Zřízen bod NodeMarkovicehriste , Do polí 753 , Chrudim-Markovice

 • 12-09-2011 Instalace nového spoje v pásmu 10 GHz 100Mbit FD - propojení Pardubice-Křižanovice

 • 16-18-2011 Instalace záložního spoje Chrudim-Slatiňany s propustností 40 Mbit

 • 16-08-2011 Rekonstrukce NodeVlcihor - zvýšení propustnosti

 • 16-08-2011 Posílení spoje NodeRozhledna - NodeVlcihor radiovým spojem 40Mbit FD

 • 12-08-2011 Posílení spoje NodeNewTown - NodeRabstejnkaSever radiovým spojem 40Mbit FD

 • 26-07-2011 Posílení spoje NodeCeskeLhotice - NodeRtenin radiovým spojem 40Mbit FD

 • 03-08-2011 Rekonstrukce NodeJirasek - zvýšení propustnosti

 • 26-07-2011 Posílení spoje NodeHusovka - NodeRozhledna radiovým spojem 80Mbit FD

 • 22-07-2011 Zřízen bod NodeHradistecl, Hradiste , Nasavrky

 • 21-06-2011 Rekonstrukce NodeSamarov - zvýšení propustnosti

 • 10-06-2011 Zřízen bod NodeTovarni, Tovární 1114 , Chrudim

 • 23-05-2011 Zřízen bod NodeJezborice, Jezbořice 1 , Pardubice

 • 12-05-2011 Posílení spoje NodeKino - NodeZatopek radiovým spojem 50Mbit FD

 • 11-05-2011 Posílení spoje NodeAnenska - NodeMikulovice radiovým spojem 50Mbit FD

 • 10-05-2011 Zřízen bod NodeKozojedy, Sobetuchy-Vrcha 228 , Chrudim

 • 10-05-2011 Přidání všesměrové antény v pásmu 5.5 GHz na NodeOrel

 • 27-04-2011 Zřízen bod NodeOhrazenice, Vrchlického 113 , Pardubice

 • 21-04-2011 Rekonstrukce NodeKino - zvýšení propustnosti

 • 06-04-2011 Přidání všesměrové antény v pásmu 5.5 GHz na NodeSiskovice

 • 31-03-2011 Zřízen bod NodeBlato , Blato 4

 • 30-03-2011 Posílení spoje NodePresy - Slatinany radiovým spojem 100Mbit FD

 • 04-03-2011 Zřízen bod NodeKonecna , ulice Konečná, Pardubice

 • 16-02-2011 Přidání všesměrové antény v pásmu 5.5 GHz na NodeRychlik

 • 29-01-2011 Posílení spoje Newtown - Havlíček laserovým spojem 100Mbit FD

 • 26-01-2011 Zřízen bod NodeSkrovad , Skrovad, Slatinany

 • 25-01-2011 Posílení spoje Newtown - Pešek laserovým spojem 100Mbit FD

 • 17-01-2011 Zřízen bod NodePodzahradami , ulice Pod Zahradami, Pardubice

 • 07-01-2011 Zřízen bod NodeNahalde , Na Haldě 1857, 530 03 Pardubice

 • 26-11-2010 Zřízen bod NodeKunci , Kunčí 23, 538 21 Slatiňany

 • 24-11-2010 Zřízen bod NodeTunechody , Tuněchody 5, 537 01 Chrudim

 • 18-11-2010 Zřízen bod NodeTrebosicesever , Třebosice 62, 530 02 Pardubice

 • 21-10-2010 Zřízen bod NodeHradistenp , Hradiště na Písku 55

 • 23-09-2010 Zřízen bod NodeNasavrky , Krátká 236 , Nasavrky

 • 22-09-2010 Zřízen bod NodeDeblov , Deblov 7

 • 16-09-2010 Zřízen bod NodeDrazkovicesever , Drazkovice fa. ESAKO

 • 30-07-2010 Doplněna evidence o nově zřízené body: NodeDrazkovice, NodeMedlesice, NodeAnenska, NodeBarakova, NodeSverm, NodeMalik, NodeSlatiStarnam, NodePresy191, NodeLany

 • 13-04-2010 Posílen 10 GHz spoj do Křižanovic z 16 Mb/s na 32 Mb/s

 • 02-03-2010 Zřízen bod NodeKoci , Kočí 100

 • 19-02-2010 Zřízen bod NodePasaz, Třída Míru 610,Pardubice

 • 17-02-2010 Sdružení úspěšně prošlo kontrolou České obchodní inspekce

 • 15-02-2010 Zřízen bod NodeDrenice, Dřenice 130

 • 11-12-2009 Navýšena konektivita pro Chrudim na 50 Mb/s

 • 01-10-2009 Facebook skupina pro příznivce CRFreeNetu

 • 21-09-2009 Instalace dvou 100Mbit Laserových spojů, připojena NodeHusovka a NodeKino

 • 28-05-2009 Zřízen veřejný hotspot "Rozhledna Bára"

 • 29-04-2009 Vylepšeno připojení Heřmanova Městce

 • 23-03-2009 Zúčastnili jsme se 11. krajské konference nestátních neziskových organizací

 • 01-03-2009 Pro pardubickou a křižanovickou větev navyšujeme konektivitu na 20480 kb/s

 • 17-02-2009 Vylepšen spoj mezi NodeRabstejnkaSever a NodeRabstejnkaZapad

 • 31-01-2009 Zprovozněn nový NodeKonopac

 • 26-01-2009 Na NodeRozhledna přidána 5,5 GHz anténa pro zájemce o připojení

 • 23-01-2009 Zřízen NodeRadlin

 • 03-01-2009 Výluka dodávek elektřiny od společnosti ČEZ v dopoledních hodinách.

 • 17-12-2008 Zřízen NodeZePluku a NodeTridaMiru

 • 03-11-2008 Na spoj Husovka-Rozhledna nasazen RB433. Jedná se o vůbec první použití v CR!FreeNetu.

 • 11-10-2008 Zprovozněn záložní spoj na NodeFilistin.

 • 10-10-2008 Dnes zprovozněny dva nové přístupové body NodeVlcnov a NodeVaclav.

 • 08-10-2008 CR!FreeNet získal první místo za Pardubický kraj v soutěži ByznysRebel2008 za to, jak mění zažité konvence ve prospěch svých uživatelů.

 • 08-10-2008 Upraven NodeKlaster. Zkráceno vedení k anténám. Vyrazně sniženy ztráty výkonu na vedení.

 • 04-10-2008 Zprovozněn spoj NodeStrojaru - NodeOldJesen, konečně jsme tak přímo propojili chrudimskou a křižanovicko-pardubickou větev sítě.

 • 30-09-2008 Rekonstrukce NodeCeskeLhotice.

 • 15-09-2008 Spuštěny dva nove body v Heřmanově Městci. NodePankrac a NodeObec.

 • 02-09-2008 Novy NodeOrel.

 • 26-08-2008 Rekonstrukce NodeChotenice.

 • 19-08-2008 Nový NodeKopec. Ulice Na Kopci,Chrudim.

 • 10-08-2008 Nový NodeOldJesenVychod.

 • 10-07-2008 Nový NodeMedlenadr. Nejprve bylo třeba dobýt území obsazené zuřivými vosami. :)

 • 06-07-2008 Nový NodeSlatiSkola

 • 25-06-2008 Bouře uvedená silnými poryvy větru odstavila asi třetinu sítě, nad ránem se schází "krizový štáb" aby naplánoval opravy. Podrobnosti viz NasledkyBoure080625.

 • 08-04-2008 Hlavní router pro křižanovickou větev odešel, vyměnili jsme ho, výpadek trval několik hodin

 • 07-04-2008 Sestavena VyrocniZprava2007 se stručným shrnutím uplynulého roku

 • 30-03-2008 Nový NodePolanka

 • 09-03-2008 NodeRychlik stabilizován a přepojen na NodeKlaster

 • 08-03-2008 Nový bod NodeLiciSever a vylepšeno připojení bodů NodeLiciborice a NodeSiskovice.

 • 07-03-2008 NodeStadion osazen 5,5 GHz rozhraním a všesměrovou anténou ke stávajícímu 2,4 GHz.

 • 01-03-2008 Vichřice Emma neušetřila ani naši síť, více viz NasledkyVichriceEmma.

 • 17-02-2008 Vylepšili jsme anténní silo na bodu KrizanoPort, věříme že to přispěje ke stabilizaci křižanovické větve sítě

 • 15-02-2008 Domluvuli jsme převzetí malé wifi sítě v části Pardubic, brzy ji začleníme do sítě CR!FreeNet a přepojíme na naši pardubickou konektivitu do Internetu

 • 28-01-2008 Zdvojnásobili jsme konektivitu pro Pardubice a Křižanovice na 16 Mb/s.

 • 26-12-2007 Nový bod NodeChoteniceNaves.

 • 29-11-2007 Zprovozněn nový záložní 5,5 GHz spoj mezi NodeVetrnik - NodePresy. Při problému kdekoliv mezi NodeNewTown - NodeHusovka - NodeRozhledna - NodeSlovensko - NodeVetrnik - NodePresy - NodeSobevrcha - NodeNewTown bude provoz odkloněn jinou trasou.

 • 28-11-2007 Zprovozněn nový 10,5 GHz spoj od ISP na NodeKapitan. Uživatelé hlásí výrazné zlepšení.

 • 26-11-2007 Další bod NodeChoteniceHriste.

 • 10-11-2007 Proběhlo SkoleniLinux v rámci Týdne vzdělávání dospělých. Potěšila nás nečekaně vysoká účast.

 • 04-11-2007 Dne 5. listopadu 2007 proběhne plánovaný výpadek mezi 8:00 - 11:00 z důvodu odstávky dodávky elektrické energie na hlavním pístupovém bodě.

 • 28-10-2007 Doslo k zmene NATem pridelovanych verejnych IP adres.

 • 08-10-2007 SkoleniLinux proběhne 10-11-2007 v Pardubicích v rámci akce Týden vzdělávání dospělých. Jste zváni!

 • 06-10-2007 Vylepšeno připojení bodu NodeFilistin.

 • 05-10-2007 Zprovozněny záložní linky do Internetu pro body NodeGrand a NodePodjezd, ještě dokonfigujrujeme automatické přepínání v případě výpadku hlavní linky.

 • 22-09-2007 Nové přístupové body NodeMarkovice a NodeZbyhnevice.

 • 21-09-2007 Rychlik (NodeRychlik) vyměněn a vybaven resetátorem.

 • 16-09-2007 Směrovač Fingolfin (NodeHavlicek) vylepšen a vybaven resetátorem.

 • 11-09-2007 Bouřka rozbila několik věcí, postupně je opravujeme, podrobnosti viz NasledkyBourky070911.

 • 01-09-2007 Směrovač Ghani (NodeKapitan) vylepšen a vybaven resetátorem.

 • 31-08-2007 VerejnaAdresa je už i pro zájemce z pardubické a křižanovické větve sítě, máme pro ni rozsah o velikosti 32.

 • 14-08-2007 Nový bod NodeRabstejnkaVychod, který lépe pokrývá nové domky z kraje obce.

 • 11-08-2007 Nový bod NodeKlaster pro centrální část Slatiňan. Časem na něj zřejmě přepojíme ostatní směrovače ve Slatiňanech. Ústav sociální péče má v souladu s našimi stanovami a cíli konektivitu zdarma.

 • 25-07-2007 Od cca 21 hodin do 13 hodin následujícího dne výpadek NodeSlovensko. Příčinou rozbitý hlavní jistič a také počítač sloužící jako přístupový bod. Zárověn s opravou nainstalován resetátor.

 • 11-07-2007 1h 40min závada u dodavatele konektivity.

 • 01-07-2007 Směrovač Rachel (uzel Rozhledna) byl vybaven resetátorem.

 • 30-06-2007 Za současnou prioritu považujeme především zvyšování spolehlivosti a kvality stávající sítě. Proto jsme například posílili spoj mezi NodeRabstejnkaSever a NodeRabstejnkaZapad na 5,5 GHz. Druhý z bodů jsme vybavili resetátorem a ten jsme přidali také na NodeSiskovice.

 • 16-06-2007 Nová, více informačně bohatá úvodní stránka http://www.crfreenet.org.

 • 13-06-2007 NodeHusovka opět funguje. Díky všem, kdo se na obnově podíleli a také těm, co projevili trpělivost při čekání na obnovu.

 • 12-06-2007 Do věčných lovišť odešlo zařízení na NodeHusovka (nadměrný výboj napětí a zásah blesku v okolí). Zřízen provizorní provoz. Dokonfigurování a nastavení proběhne ve středu.

 • 05-06-2007 Navýšena konektivita pro Chrudim a okolí z 11Mbit na 20Mbit a přemístění hlavního 10,5GHz spoje z trasy Fibichova 51 - Sv. Čecha 50 na Transporta - Novoměstská 69. Použita záloha 5GHz.

 • 27-05-2007 Výpadek u dodavatele konektivity, po bouřce.

 • 16-05-2007 2,5h výpadek u dodavatele konektivity na trase Dial Telecom.

 • 07-05-2007 Vylepšen spoj NodeKapitan - NodePodjezd na point to point 5,5 GHz.

 • 01-05-2007 NodeVetrnik je už vybaven 5,5 GHz všesměrovou anténou.

 • 22-04-2007 Nový přístupový bod NodeStrelec - Chrudim, Střelecká ulice.

 • 18-04-2007 Zprovoznili jsme spoj na NodeVetrnik. Stačí přidat všesměrovku a máme další bod v Chrudimi.

 • 17-04-2007 Zprovoznili jsme spoj na NodeGrand, optické pojítko funguje dle představ. Stačí přidat všesměrovku a máme další bod v Pardubicích.

 • 15-04-2007 Plánujeme SkoleniLinux, proběhne zřejmě někdy v květnu, účast bude bezplatná. Pokud máte chuť se zúčastnit, připište se do seznamu nebo pošlete mail.

 • 31-03-2007 AktivniUzivatel - Pokud se chcete zapojit osobne na vytvareni site a chcete Nas obohatit o sve cenne rady a zkusenosti.

 • 22-03-2007 Zřejmě nějaký napěťový ráz při výpadcích elektřiny poškodil bezdrátové karty v NodeRabstejnkaSever. Karty jsou vyměněny, node funguje.

 • 21-03-2007 zhruba hodinový výpadek, příčinou porucha trafostanice a s tím související přerušení dodávky elektřiny delší, než na co stačil záložní zdroj

 • 18-03-2007 1h výpadek u našeho poskytovatele Internetového připojení

 • 16-03-2007 servery tiscali a zive maji jiz zaregistrovanou domenu crfreenet.org a nebudou tak filtrovat nase uzivatele ve stahovani z tuzemska

 • 05-03-2007 nový bod NodeHrbokov v provozu

 • 17-02-2007 spoj Křižanovice - Pohled opraven

 • 15-02-2007 rozbil se spoj Křižanovice - Pohled, pravděpodobně poškozená anténa v Křižanovicích.

 • 10-02-2007 na NodeHavlicek přidána, zprovozněna a otestována 5,5 GHz všesměrovka; 2,4 GHz zůstává dále v provozu

 • 01-02-2007 v tištěném Chrudimském Zpravodaji vyšel krátký článek o sdružení a jeho činnosti, autorem D. Kolovratník

 • 01-02-2007 spuštěn do plného provozu nový přístupový bod ve Starých Jesenčanech NodeOldJesen

 • 25-01-2007 vybírá se dodavatel Internetové konektivity a vhodné datové spojení, posíleno by mohlo být cca na 20 Mbit/s, uvidíme..

 • 20-01-2007 vše podstatné, co nám vichřice napáchala, je snad už v pořádku

 • 18-01-2007 vichřice poškodila několik spojů, postupně je zprovozňujeme - viz NasledkyVichrice

 • 10-01-2007 konektivita pro Křižanovice a okolí navýšena na 7168 kbps, ohlasy ze strany uživatelů jsou velmi pozitivní :)

 • 08-01-2007 doplněna operační paměť na hlavním routeru

 • 06-01-2007 záložní spoj na trase NodeKino - NodeNewTown povýšen z 2,4 GHz na 5,5 GHz

 • 05-01-2007 získali jsme blok veřejných IP adres velikosti C

 • 05-01-2007 znovu zaměřen optický spoj (Ronja) na hlavním soji NodeKino - NodeNewTown, rozladěný silným větrem

 • 17-11-2006 nový přístupový bod NodeRtenin pro Rtenín, starousedlíky odtamtud i z okolí zvaný spíše Vertejn :)

 • 30-10-2006 spuštěn NodeCeskeLhotice pro České Lhotice, odtud zkusíme další spoj do Rtenína

 • 27-10-2006 spuštěn NodeJirasek v Chrudimi, ulice Jiráskova, nedaleko "skřivánka"

 • 22-10-2006 spuštěn NodeSlovensko v Chrudimi, ulice Slovenská, nedaleko "hasičárny"

 • 05-10-2006 v Křižanovické síti nahrazeno několik XI-626 karet novějšími s chipem Atheros, spoj NodeKrizanoPort - NodeSiskovice posílen na point-to-point

 • 18-09-2006 konektivita pro Křižanovice a okolí navýšena na 4096 kbps

 • 13-09-2006 bod NodeKovarov v obci Kovářov v provozu

 • 06-09-2006 přibyl nový bod NodeSobevrchaDole ve spodní části obce Sobětuchy-Vrcha

 • 03-09-2006 nový bod NodeChotenice posouvá hranice sítě kus ve směru Heřmanův Městec

 • 14-07-2006 NodePesek již plně v provozu

 • 10-07-2006 před dokončením nový bod v Chrudimské části sítě NodePesek a dva již plně funkční v okolí Chrudimi NodeSobevrcha, NodePresy

 • 07-07-2006 NodeHolin se zdá být dostatečně stabilní, začínáme připojovat první uživatele..

 • 04-07-2006 do zkušebního provozu uveden NodeHolin

 • 08-06-2006 zprovozněn NodePodjezd v Pardubicích

 • 05-06-2006 konečně opět zprovozněn NodePohled, všichni připojení dostali automaticky měsíc zdarma

 • 01-06-2006 přešla k nám Křižanovická síť, do konce května provozovaná pod obcí Liboměřice. Viz PrechodKrizanovic

 • 29-05-2006 zprovozněn NodeSmrkovyTynec

 • 26-05-2006 navázána spolupráce se spřátelenou sítí KlubSvitkov

 • 20-05-2006 rozbil se NodePohled, čekáme na nový hardware, horolezce a dobré počasí

 • 08-05-2006 NodeRabstejnkaZapad a NodeRabstejnkaSever plně v provozu. Pokryta Rabštejnská Lhota a část Sobětuch

 • 30-04-2006 JosefKrivsky vyčlenil pro síť počítač [P3Slck], na němž bude postupně zprovozňovat různé služby

 • 14-04-2006 navýšena konektivita pro Křižanovice a spol. o třetinu na 3072 kbps

 • 14-04-2006 zlepšen spoj na NodeSkrivanek nyní je připojen 5GHz p2p na NodeKino

 • 11-04-2006 na NodeSlatiCech odešla při bouřce základová deska a síťová karta, vyměněno

 • 07-04-2006 posílen router v Křižanovicích, je tam teď stroj s CPU 900 MHz s 6 PCI sloty

 • 03-04-2006 první dva klienti připojení na NodeKapitan, funguje jim to opravdu parádně :-)

 • 24-03-2006 jsme připraveni připojovat nové zájemce v Pardubicích v pásmu 5.5 GHz, viz NodeKapitan

 • 22-03-2006 přidána PocitacovaPoradna, zde můžese sdílet své poznaty o počítačích

 • 13-03-2006 wiki přesunuto na do pozice hlavní prezentace www.crfreenet.org

 • 28-02-2006 pro Křižanovice a Pardubice konektivita navýšena na 2 Mbps

 • 15-02-2006 nový router pro Pardubice a Křižanovice

 • 30-01-2006 pokryta většina Chrudimě, Křižanovice, Liboměřice, Licibořice, Šiškovice, Samařov

 • 20-01-2006 spuštěno wiki pro veřejnost, jste zváni..

 • 08-01-2006 kompromitována brána do Internetu, server odpojen, přeinstalován

 • 01-01-2006 navýšena konektivita pro Chrudim na 11 Mbps

 • 18-09-2005 zkoušíme full duplexní provoz Ronji

 • 01-08-2005 Ronja na spoji newtown <-> husovka

 • 25-07-2005 práce na Křižanovické části sítě v plném proudu

 • 03-07-2005 testujeme Ronju na jednom spoji

 • 11-05-2005 navýšení konektivity směrem do Internetu na 4 Mbps

 • 06-04-2005 přidán graf pohybu dat v síti

 • 14-01-2004 konečně zde jsou nějaké smysluplné údaje

 • 13-08-2003 další kamínek do skládačky - vybudován NodeNewTown

 • 08-04-2003 položen první základní kámen CRFreeNetu - vybudován NodeKino

Pomoc pro orientaci

 • TitleIndex - Praktický abecedně seřazený seznam celého wiki

 • PageHits - Nejnavštěvovanější stránky

 • RecentChanges - Ty stránky, které zažily v poslední době úpravy, kde to "žije"

 • AbandonedPages - Naopak ty, které od jejich vzniku již nikdo neměnil

 • WantedPages - Někdo použil v textu CamelCase a zatím nevytvořil příslušnou stránku, možná čeká na vás...

 • OrphanedPages - Sirotci - ztránky které přišly o rodiče (jiné stránky, odkud by vedl odkaz), nebo které rodiče nikdy neměly

crfreenet: UvodniStranka (last edited 2012-11-22 15:52:35 by JaromirPokorny)

[CRFreeNet] [Galerie] [CZFree.Net] [zen#blog]