Voice over IP

Číslo ve veřejné telefonní síti bez paušálních poplatků

VoIP služba umožňuje získat telefonní číslo ve veřejné telefonní síti, v našem případě z rozsahu čísel pro Pardubický kraj. Jedná se o číslo téhož typu, jako přiděluje například Telefónica O2. Lze na něj i z něj vést hovor, jako by šlo o číslo od běžného telefonního operátora, tedy z/na běžné pevné linky, ze/na sítě mobilních operátorů a také z/do zahraničí. Zásadní rozdíl je, že VoIP tarify mívají výrazně nižší paušální složku. Zákazník tedy platí pouze za volání, přičemž ceny volání jsou nižší než u klasických operátorů. Cena, kterou zaplatí ti, kteří zavolají vám, je stejná jako kdybi volali do běžné pevné linky. Pokud zákazník chce, může být jeho číslo uvedeno i v telefonním seznamu ("Zlatých stránkách"). Asi jedinou nevýhodou služby VoIP oproti klasickému telefonu je to, že pokud selže připojení k Internetu, nezavoláte si a v případě velké vytíženosti sítě může mít hovor úměrně nižší kvalitu.

Technické prostředky pro VoIP

Můžete si vybrat:

počítač + mikrofon a sluchátka
Voláte s použitím speciálního programu. Výhodou je, že nemusíte pořizovat téměř žádný hardware. Nevýhodou o něco nižší komfort a to, že abyste si zavolali musí být zapnutý počítač. Jde asi o řešení spíše na seznámení se se službou, než pro reálný provoz.
počítač + USB telefon
Oproti předchozímu řešení vám na stole přibude aparát, který je k nerozeznání od běžného telefonu. Pro jeho provoz je opět nezbytné mít zapnutý počítač. USB telefon je levný, stojí několik stovek.
VoIP telefon
Řešení, které nevyžaduje, aby byl zapnutý počítač, VoIP telefony jsou obvykle velmi dobře vybavené, funkcemi (telefonní seznam, různá nastavení, funkce jednoduché ústředny..) odpovídají dražším klasickým telefonům. Takový telefon stojí okolo 2000 Kč.
VoIP brána + klasický telefon
Opět není třeba zapnutý počítač. V této variantě můžete použít stávající telefonní přístroje, problémem není ani pokud máte doma podvojnou linku "paralelku". Jednoduše místo do zdířky Telecomu zapojíte linku do VoIP brány, která provoz dále směřuje po Internetu. Taková brána stojí podobně, jako VoIP telefon. Podle dosavadních zkušeností je pro běžný provoz spojení brány a analogového telefonu nejlepší. Výrobci telefonů umí vyrábět kvalitní telefony a výrobci síťového hardware zase kvalitní převaděče.

Konkrétní poskytovatelé

Konkrétních poskytovatelů uvedených služeb je více, viz VoipOperatori.

Další praktické zkušenosti

Na stránce příspěvku na Linuxový seminář byly sepsány praktické zkušenosti s programovým vybavením pro VoIP a některými provozovateli. Doplnil bych ještě odkaz na aktuální verzi KPhone SI programu KPhone. Pokud chcete, můžete se také podívat na stránku VoipOperatori, kde se budeme snažit dále soustředit další související zkušenosti.

"Zlaté stránky"

Pokud s tím budete při registraci čísla souhlasit, v telefonním seznamu bude vaše číslo uvedeno. Výtisk pro sebe si můžete zajistit tak, že si vytisknete a vyplníte Odběrní lístek.

Naše podpora VoIP

Kvalitní telefonování po Internetu podporujeme náležitým zohledněním IP paketů preferujících nízkou latenci (mají nastaveno pole Type of Service - TOS na hodnotu 0x10; podrobněji viz http://www.rhyshaden.com/ipdgram.htm).

Telefony pole TOS využívají - nastavují například hodnoty 0x10 či 0xb8 (hodnotu 0x10 zahrnuje). Pozorováním programem tcpdump bylo zjištěno, že pole je po cestě paketů sítí (vnější, ne síť CR!FreeNetu) nulováno. Ačkoli je to běžná praxe, znemožňuje (bohužel) zohlednit hlasový provoz.

Nastavení zařízení zdarma typu R2 bez DHCP

Zařízení typu R2 od vox.802 (např. LinkSys PAP2T-R2) předpokládají, že ve vaší síti běží DHCP server. Pokud tomu tak není, je třeba "ručně" (přes telefon) nastavit:

a dále přes prohlížeč vyplnit IP adresu alespoň jednoho funkčního DNS serveru (např. 81.92.145.2 apod.) a také si u svého účtu správně nastavit provisioning 802.

Upozornění: dle informace dohledového centra 802 může dojít při nastaveném provisioningu po nahrání nejnovějšího firmware k resetu do továrního nastavení, v důsledku toho k zapnutí používání DHCP serveru a proto je třeba znovu provést výše uvedená nastavení přes telefon (vypnutí DHCP, IP, maska, brána).

Propojení SIPu se Skypem

Možnost přímého softwarového propojení zvukových vstupů a výstupů dvou programů je popsána na stránce Propojení SIPu se Skypem.

crfreenet: TelefonovatPresInternet (last edited 2010-09-26 11:38:31 by DavidKolovratník)

[CRFreeNet] [Galerie] [CZFree.Net] [zen#blog]